Oltáriszentség

Miért hoztuk létre ezt a honlapot? Isten mindenütt jelen van. Jelen van úgy, hogy Ő az, aki mindent létben tart. De földön való jelenlétének vannak más formái is. Isten Jézusban emberré lett, és 2000 évvel ezelőtt 33 évet közöttünk élt. Időszámításunk az Ő születésével kezdődik. Mielőtt a mennybe ment volna, Jézus megígérte, hogy velünk marad minden nap a világ végéig. Azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ott lesz közöttük. Apostolainak azt mondta, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát bennük is jelen van. Azonosította önmagát a szükséget szenvedő emberekkel is. Az utolsó ítélet napján annak alapján fog majd jobbjára vagy baljára állítani minden embert, miképp bántunk Vele rászoruló embertársainkban. Pál apostol azt mondta: élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem. Tehát a szentekben is jelen van. Jelenlétének egy egészen különleges, az eddig felsoroltaknál is valóságosabb, formája az Oltáriszentségben való jelenlét. Ezt a honlapot az Oltáriszentség tiszteletére, és annak tanúsítására hoztuk létre, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben.

Napi evangélium
február 17, 2015
páratlan év, évközi idő, 6. hét, kedd
(A Szervita rend hét szent alapítója)
A nap liturgikus színe: zöld

(tovább…)

Ajánlott könyvek
kek_konyv

Az Oltáriszentség előtt

Én veletek leszek az idők végezetéig (vö. Mt 28,20) Kedves Testvéreim és Nővéreim!1. A nagyböjtnek, a megtérés és a kiengesztelődés időszakának ebben az évben sajátosság jelleget ad az, hogy a 2000. év nagy jubileumába esik. (tovább…)